บริษัท Virtual Zeven คือบริษัท Entertainment ที่นำการใช้สื่อ Virtual เข้ามา
มีบทบาท
บน Social Media ต่าง ๆ โดยมีเป้าหมาย
ในการพัฒนาสื่อ Virtual ให้มีพื้นที่ และเป็นที่รู้จักในสังคมมากขึ้น

Talent ของพวกเรามิได้มีการ Live Stream เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ทุกคนต่างมีเอกลักษณ์ และสร้างสรรค์
ผลงานออกมาได้อย่างโดดเด่นในรูปแบบของตนเองด้วยความแตกต่างที่ลงตัว

     หลังจากการเปิดตัวในฐานะ VTuber ของ “HØRI 07″ ในต้นปี 2021 และได้สั่งสมประสบการณ์ในวงการมาพอสมควร HØRI ได้ตัดสินใจที่จะลงมือเปิดบริษัทเป็นของตนเองเมื่อต้นปี 2023 พร้อมกับปณิธานที่แน่วแน่ ในการสร้างค่าย VTuber ในฝันให้กับผู้ร่วมอุมดมการณ์ทุกคน โดยมีผู้ชมทุกท่านเป็นเจ้าของ ♥

Virtual Zeven ถูกก่อตั้งด้วยความคิดที่ว่า

“VTuber ไม่จำเป็นต้องมีตัวตนเพียงแค่ในจอเท่านั้น”

จึงได้เริ่มแนวคิดที่อยากจะก่อตั้งบริษัท VTuber โดยสามารถเข้าถึงทุกคนได้อย่างหลากหลาย
และเป็นได้มากกว่า “ตัวตนในโลกเสมือน” โดยหวังว่าสักวันหนึ่ง VTuber จะเป็นความบันเทิง
ที่ได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรมสื่อของประเทศไทยมากขึ้น